Page 14 - Wojciech Ciągło Studio DTP
P. 14

Wybrane prace z ostatnich lat (2012–2023)


                  Bezpieczeństwo kraju i jego obywateli jest najistotniejszym elementem  Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
                  funkcjonowania państwa. Państwo powinno bezwzględnie zapewniać  We present a book entitled Innovation in Organisational Management Under Condi- Innovation
                  bezpieczeństwo swoim obywatelom. Niezależnie od występujących  tions of Sustainable Development.
                                    Bogusław Kogut
                  zagrożeń, w tym zagrożeń biologicznych, struktury państwa winny być  It is widely accepted that innovation is a key driver of sustainability. Similarly, in the
                  przygotowane na przeciwdziałanie skutkom występujących zagrożeń.  present discourse, no one questions whether innovation is a necessary component  in Organisational
                                of managerial processes at all organisational levels. Yet in a world where the need for
                  Ich obowiązkiem jest stworzenie odpowiednich struktur, które zapew- Krajowy system
                  nią obywatelom ciągłą opiekę i ochronę. Od stycznia 1995 roku w Pol- sustainable development has become brutally evident, there are not many truly
                                innovative companies and only a very few truly sustainable companies. Sustainable
                  sce funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG), który  and innovative companies are as rare as mythical unicorns. Innovation in Organisational Management  Management
                  realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.
                                One can try to explain this situation by concluding that it is already a challenge
                         Bogusław Kogut Krajowy system ratowniczo-gaśniczy wobec zagrożeń biologicznych ratowniczo-gaśniczy ial, economic, and
                                in itself to understand the interdependences between the soc

                                environmental dimensions while running a business. It is even more difficult to apply  Under Conditions of Sustainable Development
                                the so-called Triple Bottom Line (TBL) concept, which suggests that equal consid-
                                eration should be given to financial, environmental, and social
                                wobec zagrożeń dimensions when
                                making business and policy decisions. Edited by:
                                 biologicznych
                                As a result, a question arises concerning the rationale behind attempts to introduce  Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
                                such complexity. Would it not be wiser to focus on maximising economic goals and
                                take a passive approach to social and environmental dimensions by considering  Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kinelski
                                them to be boundary conditions?
                                     Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
                                       Krzysztof Zamasz
                                       Grzegorz Kinelski
                                        Editors
                                       ISBN 978-83-65621-95-5
                         ISBN 978-83-66794-07-8
                                WSB University
                  Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland  WSB University
                  ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza  www.wsb.edu.pl
                  www.wsb.edu.pl
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19