Page 7 - Wojciech Ciągło Studio DTP
P. 7

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
                               Sp. z o. o.


                                Kielce, dn. 09.02.2022 r.
                                                Białystok, 10 lutego 2022 r.

                                        OBHW.0620.5.2022
                                  Wojciech Ciągło Studio DTP
                                                                          ul. M. Strasza 40/4
                                                                          25-108 Kielce
                                         Muzeum Wojska w Białymstoku od kilku lat korzysta z usług firmy Wojciech Ciągło Studio
                                        DTP. Zakresem naszej współpracy jest przygotowanie (skład i opracowanie materiału
                                        fotograficznego) oraz druk wydawanych przez Muzeum publikacji naukowych: monografii
                         Pragnę wyrazić wysokie uznanie, zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z Wojciechem Ciągło  historycznych, czasopism naukowych itp.
                         Studio DTP.
                                         Prace zlecone firmie Wojciech Ciągło Studio DTP, pomimo bardzo krótkich i napiętych
                         Nasza nieprzerwana współpraca trwa od dziesięciu lat. W tym czasie Wojciech Ciągło realizował  terminów (wynikających  na ogół z przyczyn obiektywnie niezależnych), wykonywane są
                         dla naszego Wydawnictwa kilkadziesiąt publikacji.  terminowo i rzetelnie z najwyższą dbałością o jakość. Zawsze możemy liczyć także na szybką
                                        reakcję i realizację zleceń. Druk naszych publikacji jest na najwyższym poziomie, spełniając nasze
                         W ramach współpracy przygotowywał projekty layoutu wydawanych przez nas książek, okładek,  oczekiwania i wymagania. Budzą one uznanie zarówno współpracujących z nami autorów prac
                         wykonywał skład oraz redakcję techniczną opracowywanych publikacji (m.in. podręczniki, publikacje  naukowych, jak i grona odbiorców. Bardzo wysoko oceniamy jakość naszej współpracy oraz pomoc
                         z zakresu prawa pracy, książki dla dzieci, kalendarze, wydawnictwa cykliczne itp.).  przy realizacji każdego zlecenia. Na szczególne uznanie zasługuje duża samodzielność w pracy i
                                        spostrzegawczość, wynikająca z ogromnego doświadczenia tego kontrahenta, a także najwyższa
                         Prace zlecane firmie Wojciech Ciągło Studio DTP wykonywane są z najwyższą dbałością o jakość,  jakość poligrafii wydawnictw.
                         terminowo i rzetelnie, zawsze możemy liczyć na szybką reakcję i pomoc przy realizacji każdego zlecenia.
                                         Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi Wojciecha Ciągło Studio DTP jako rzetelnego
                         Pan Wojciech Ciągło wykazuje się w swej pracy pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem,  partnera, a jego fachowość wraz z zaangażowaniem we współpracę są godne polecenia.
                         starannością, kreatywnością oraz należytą kulturą osobistą.
                         Wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w branży DTP Wojciecha Ciągło, pozwalają nam
                         jako zleceniodawcy i wydawcy z przyjemnością zarekomendować i polecić usługi świadczone przez
                         Wojciecha Ciągło Studio DTP.

                                                                          Z poważaniem
                         Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o. o.                      www.wydped.pl
                         ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce                                  www.sklep.wydped.pl
                         tel. 41-346-21-81, tel./faks 41-346-21-80                      e-mail: handel@wydped.pl
                         NIP 657-030-84-42, REGON 290018593     Konto: PKO I Oddział Kielce Nr 1020 2629 0000 9502 0144 9172
                         X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach KRS 0000084451, Kapitał zakładowy 100.000 zł
                          Kielce 07.02.2022     Wrocław, 08 lutego 2022 r.
                                  Referencje
                     REKOMENDACJA       Biuro Tłumaczeń LEMON wykonuje profesjonalne usługi w zakresie obsługi
                                 językowej przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w 40
                                 językach i w języku migowym. W celu realizacji powierzonych nam zleceń
                                 współpracujemy z wieloma doświadczonymi pisemnymi i ustnymi tłumaczami oraz
                                 specjalistami od DTP w kraju i zagranicą.
                  Print Media Studio sp. z o.o. ma przyjemność rekomendować Studio DTP Wojciech  Informujemy, że współpracujemy z firmą Wojciech Ciągło Studio DTP od
                  Ciągło jako wyjątkowo solidną i profesjonalną firmę z branży DTP.
                                 2020 r., kiedy opublikowaliśmy w Polsce tłumaczenie ponad sześciuset stronicowej
                                 książki "Jak warzyć piwo" Johna Palmera (ISBN 978-83-957421-0-1). W zakresie
                  Z Panem Wojciechem Ciągło współpracujemy od ponad 10 lat, realizując wspólne, liczne  naszej współpracy było przygotowanie (odwzorowanie) wersji polskiej amerykańskiego
                  projekty z zakresu składu graficznego i przygotowania do druku wydawnictw reklamowych  wydania książki, jej skład, przygotowanie do druku oraz druk.
                  Wszystkie zlecenia realizowane przy udziale Studio DTP Wojciech Ciągło, były wykonane       Kilka miesięcy wspólnie spędzonych przy pracach nad przygotowaniem
                  z najwyższą starannością, rzetelnością, terminowością wykazując wysokie kompetencje
                  i zaangażowanie.       publikacji pozwalają nam na polecenie i zarekomendowanie firmy Wojciech Ciągło
                                 Studio DTP. Współpraca byłą niezwykle fachowa, prace wykonywane z wysoką
                  Rekomendujemy Wojciecha Ciągło Studio DTP jako rzetelnego partnera, a jego fachowość        jakością i dbałością, rzetelnie i terminowo, a wszystkie działania odznaczały się
                  i zaangażowanie we współpracę, oceniamy na najwyższym poziomie.
                                 wysokimi kompetencjami. Również druk książki był na najwyższym poziomie,
                                 spełniając nasze oczekiwania i wysokie wymagania.

                                 Kolejne nasze wspólne projekty/publikacje są w trakcie realizacji. Polecamy
                                 Wojciecha Ciągło Studio DTP jako solidnego i kompetentnego partnera.

                               Z poważaniem
                         Prezes Zarządu  Krzysztof Lechowski
                                      Dyrektor
                                    LEMON Regon: 932977740 NIP: 677-183-23-39
                                   Ko nto BRE Bank nr: 1 3 114 0 200 4 000 0 390 2 36 84 94 38
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12