Page 8 - Studio DTP Wojciech Ciągło
P. 8

W ramach prowadzonej działalności oferuję pełny zakres usług DTP:

      – projektowanie

      – skład
      – obróbka kolorystyczna i techniczna materiału skanowanego i fotograficznego
      – przygotowanie do druku
      – przygotowanie e-book (e-pub, mobi, interaktywny PDF, flippingbook)

      a także druk (offset, cyfrowy).
      Kompletna obsługa zlecenia – od projektu do wydrukowanej książki

      lub pliku cyfrowego gotowego do dalszej dystrybucji.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13